معنی و ترجمه کلمه major term به فارسی major term یعنی چه

major term


شرط عمده واساسى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها