معنی و ترجمه کلمه majuscule به فارسی majuscule یعنی چه

majuscule


بزرگ ،حرف درشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها