معنی و ترجمه کلمه make a donation of به فارسی make a donation of یعنی چه

make a donation of


قانون ـ فقه : هبه کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها