معنی و ترجمه کلمه make a enquiries به فارسی make a enquiries یعنی چه

make a enquiries


قانون ـ فقه : استسفار کردن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها