معنی و ترجمه کلمه make a suggestion به فارسی make a suggestion یعنی چه

make a suggestion


قانون ـ فقه : اظهار عقيده کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها