معنی و ترجمه کلمه make for به فارسی make for یعنی چه

make for


پيش رفتن بسوى ،کمک کردن ،پيش بردن ،مورد حمله قرار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها