معنی و ترجمه کلمه make light of به فارسی make light of یعنی چه

make light of


سبک گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها