معنی و ترجمه کلمه make little of به فارسی make little of یعنی چه

make little of


چندان سودى نبردن از،ناچيز شمردن ،بحساب نياوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها