معنی و ترجمه کلمه make oneself the owner of به فارسی make oneself the owner of یعنی چه

make oneself the owner of


قانون ـ فقه : تصاحب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها