معنی و ترجمه کلمه make tight به فارسی make tight یعنی چه

make tight


سفت کردن ،محکم کردن
علوم مهندسى : تنگ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها