معنی و ترجمه کلمه make up one's mind به فارسی make up one's mind یعنی چه

make up one's mind


تصميم گرفتن ،بر ان شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها