معنی و ترجمه کلمه make-and-break ignition به فارسی make-and-break ignition یعنی چه

make-and-break ignition


الکترونيک : احتراق با قطع و وصل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها