معنی و ترجمه کلمه make به فارسی make یعنی چه

make


ساختن اماده کردن ،تهيه کردن طرح کردن ،قرار دادن ،باعث شدن وادار يا مجبور کردن ،پيمودن ،رسيدن به ساخت ،ترکيب ،ساختن ،بوجود اوردن ،درست کردن ،تصنيف کردن ،خلق کردن ،باعث شدن ،وادار يامجبور کردن ،تاسيس کردن ،گاييدن ،ساختمان ،ساخت ،سرشت ،نظير،شبيه
ع لوم مهندسى : حالت
قانون ـ فقه : حالت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها