معنی و ترجمه کلمه makgi boowi به فارسی makgi boowi یعنی چه

makgi boowi


ورزش : نقاط حمله کننده و دفاع کننده تکواندو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها