معنی و ترجمه کلمه mal de mer به فارسی mal de mer یعنی چه

mal de mer


ناخوشى دريا،سرگيجه و حالت قى در نتيجه مسافرت با کشتى ،تهوع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها