معنی و ترجمه کلمه malacone به فارسی malacone یعنی چه

malacone


)malacon(نوعى زرقون يا زرگون قهوه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها