معنی و ترجمه کلمه malacostracan به فارسی malacostracan یعنی چه

malacostracan


جانور،خرچنگى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها