معنی و ترجمه کلمه maladaptation به فارسی maladaptation یعنی چه

maladaptation


عدم توافق ،عدم تناسب ،سوء تناسب
روانشناسى : ناسازگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها