معنی و ترجمه کلمه maladministration به فارسی maladministration یعنی چه

maladministration


سوء اداره
بازرگانى : سوء مديريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها