معنی و ترجمه کلمه malapropism به فارسی malapropism یعنی چه

malapropism


استعمال غلط وعجيب وغريب لغات ،سوء استعمال کلمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها