معنی و ترجمه کلمه malate به فارسی malate یعنی چه

malate


(ش ).نمک اسيد سيب ،نمک اسيد ماليک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها