معنی و ترجمه کلمه male connector به فارسی male connector یعنی چه

male connector


متصل کننده نر
کامپيوتر : دوشاخه نر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها