معنی و ترجمه کلمه maledict به فارسی maledict یعنی چه

maledict


لعنت کردن بر،بدگويى کردن ،لعن کردن ،ملعون

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها