معنی و ترجمه کلمه malic acid به فارسی malic acid یعنی چه

malic acid


(ش ).اسيد ماليک بفرمولC4 H6 O5

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها