معنی و ترجمه کلمه malt liquor به فارسی malt liquor یعنی چه

malt liquor


مشروبى شبيه ابجو که با مالت تخمير ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها