معنی و ترجمه کلمه malvasia به فارسی malvasia یعنی چه

malvasia


(گ.ش ).نوعى انگور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها