معنی و ترجمه کلمه mambo به فارسی mambo یعنی چه

mambo


)mambu(يک نوع رقص تند

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها