معنی و ترجمه کلمه man of place به فارسی man of place یعنی چه

man of place


صاحب منصب ،صاحب مقام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها