معنی و ترجمه کلمه man-machine systems به فارسی man-machine systems یعنی چه

man-machine systems


روانشناسى : نظامهاى انسانى - ماشينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها