معنی و ترجمه کلمه man-made fibre rope به فارسی man-made fibre rope یعنی چه

man-made fibre rope


علوم دريايى : طناب نايلونى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها