معنی و ترجمه کلمه man-made static به فارسی man-made static یعنی چه

man-made static


الکترونيک : پارازيت غير جوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها