معنی و ترجمه کلمه management report به فارسی management report یعنی چه

management report


کامپيوتر : گزارش مديريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها