معنی و ترجمه کلمه management science به فارسی management science یعنی چه

management science


علم مديريت
کامپيوتر : علم مديريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها