معنی و ترجمه کلمه manager به فارسی manager یعنی چه

manager


مدير تيم ،مدير،مباشر،کارفرما
کامپيوتر : مدير
قانون ـ فقه : مدير
بازرگانى : مدير
ورزش : مدير مسابقه بوکس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها