معنی و ترجمه کلمه mand function به فارسی mand function یعنی چه

mand function


کارکرد خواستارى( در نظريه اسکينر)
روانشناسى : کارکرد خواستارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها