معنی و ترجمه کلمه maneuver به فارسی maneuver یعنی چه

maneuver


حرکت دادن يا حرکت کردن ،حرکت جنگى ، )manoeuvre(مانور،تمرين نظامى
علوم نظامى : مانور کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها