معنی و ترجمه کلمه manginess به فارسی manginess یعنی چه

manginess


گرى ،دچارى به جرب ،چرکى ،کثافت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها