معنی و ترجمه کلمه manhood suffrage به فارسی manhood suffrage یعنی چه

manhood suffrage


حق راى يا ا انتخاب که بمردهايى داده ميشود که داراى سال قانونى باشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها