معنی و ترجمه کلمه manic depressive به فارسی manic depressive یعنی چه

manic depressive


ديوانگى وبهت زدگى وشيدايى ،نوعى جنون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها