معنی و ترجمه کلمه manifold به فارسی manifold یعنی چه

manifold


مانيفولد،چند راهه ،لوله چند لايى ،روپوش اتصال ،چند تا،بسيار،زياد،متعدد،گوناگونى ،متنوع کردن ،چند برابرکردن
علوم مهندسى : چند شاخه
شيمى : چند راهه
علوم هوايى : چندراهه
علوم نظامى : بست اتصال روکش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها