معنی و ترجمه کلمه manifolding به فارسی manifolding یعنی چه

manifolding


تکثير،چند برابر سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها