معنی و ترجمه کلمه manila paper به فارسی manila paper یعنی چه

manila paper


کاغذ مانيل ،يک نوع کاغذ محکم برنگ زرد مايل به قهوه اى
علوم مهندسى : کاغذ مانيلا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها