معنی و ترجمه کلمه manning level به فارسی manning level یعنی چه

manning level


درصد پرسنل موجود ناو
علوم نظامى : سطح استعداد پرسنلى وسيله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها