معنی و ترجمه کلمه manometer به فارسی manometer یعنی چه

manometer


فشارسنج ،فشار سنج( گاز يا بخار)،الت سنجش فشار خون
علوم مهندسى : مانومتر
معمارى : فشارسنج
شيمى : فشارسنج
روانشناسى : فشارسنج
علوم هوايى : فشارسنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها