معنی و ترجمه کلمه manorialism به فارسی manorialism یعنی چه

manorialism


ارباب منشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها