معنی و ترجمه کلمه mansuetude به فارسی mansuetude یعنی چه

mansuetude


نرمى ،ملايمت ،مدارا،حلم ،رامى ،اموختگى ،اهليت ،محبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها