معنی و ترجمه کلمه mantel(shelf) به فارسی mantel(shelf) یعنی چه

mantel(shelf)


ورزش : پرس کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها