معنی و ترجمه کلمه manual tuning به فارسی manual tuning یعنی چه

manual tuning


الکترونيک : ميزان سازى با دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها