معنی و ترجمه کلمه manufacture cost به فارسی manufacture cost یعنی چه

manufacture cost


علوم مهندسى : ارزش ساخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها