معنی و ترجمه کلمه many a time به فارسی many a time یعنی چه

many a time


چندين بار،بارها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها